-------  กิจกรรม  --------

1 ตุลาคม 2562

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประกาศปฏิทินพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียด ที่นี่

   3 กรฎาคม 2562

คณะกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรศักดิ์ วิศาลาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  เป็นประธานในการพิจารณาทุนดังกล่าว
กดที่นี่เพื่อดูอัลบั้มรูป

     

26 มิถุนายน  2562
การประชุมคลีนิควิจัย การให้ความรู้เรื่องการเขียน Concept Paper เพื่อขอรับทุนวิจัย โดยมีวิทยากรได้แก่
 - ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วันชัย  บุญรอด
 
- ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.พราม  อินพร
 
- ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว
ทั้งนี้ ได้ให้เกียรติในการร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประชุมพิจารณาข้อเสนอเพื่อขอรับทุนงานวิจัย
ปีงบประมาณ 2563

6 มีนาคม 2562
งานวิจัยและนวัตกรรม ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จัดนิทรรศการงานวิจัยและนวัตกรรม  เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้งานด้านงานวิจัยให้กับนักศึกษาและบุคลากร ซึ่งมีการบรรยายให้ความรู้โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิม ชัยวัชราภรณ์ และจัดการประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษา ในประเภทนำเสนอแบบปากเปล่า แบบโปสเตอร์ และผลงานนวัตกรรม กดที่นี่พื่อดูอัลบั้มรูป
 

31 มกราคม 2562

งานวิจัยและนวัตกรรม ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาจัดประชุมทบทวนงานวิจัยและสื่อสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2  ณ อาคารศูนย์ฝึก สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตกรุงเทพ เพื่อเป็นการทบทวนการดำเนินงานวิจัยต่อเนื่องจากครั้งที่ 1 และครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ดร.วาสนา คุณาอภิสิทธิ์ ให้ความรู้การเขียนรายงานวิจัย เพื่อให้นักวิจัยได้เรียนรู้การเขียนงานวิจัยที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

8 มกราคม 2562

งานวิจัยและนวัตกรรม ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จัดประชุมทบทวนงานวิจัยและสื่อสร้างสรรค์ ในวันที่ 8 มกราคม 2562 ณ อาคารศูนย์ฝึก สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ เพื่อเป็นการทบทวนการดำเนินงานวิจัยต่อเนื่องจากครั้งที่ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ ให้ความรู้ในการเขียนวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเตรียมบทความตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ


 
2019  INSTITUTE OF PHYSICAL EDUCATION INTERNATIONAL CONFERENCE .
 

อัลบั้ม

เผยแพร่งานวิจัย , 306 ผู้ชม

เผยแพร่งานวิจัย , 156 ผู้ชม

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 7 ภารกิจสำคัญระดับประเทศ


Powered by MakeWebEasy.com