องค์ประกอบที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรม
image

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรม

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม

image

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรม

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม

image

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรม

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำ

Powered by MakeWebEasy.com