งานวิจัยและนวัตกรรม เป็นพันธกิจสำคัญของมหาวิทยาลัยและเป็นส่วนหนึ่งในการนำผลงานไปประเมินในการประกันคุณภาพการศึกษา


ข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน ปีการศึกษา 2561

Powered by MakeWebEasy.com